Archive for febrer, 2011


Be, la Fil·loxera (Dactylosphaera vitifoliae) (cast. fliloxera) És un insecte que s’ha convertit en famós com a la pitjor plaga que ha patit Europa al segle XIX (juntament amb la del escarabat de la creïlla) per afectar d’una manera rapidíssima a tota la vinya plantada , la plaga va ser tan gran que va arruïnar a tota la  vinya i com a conseqüència a la gent que treballava en la seua recollida i en fer vi. Provenia d’Amèrica i es un insecte de poc mes d’un centímetre , però és la part de vida que te a les arrels la que acaba matant la vinya. Hui en dia es un problema menor degut a la implantació de ceps de vinya provinents d’Amèrica que eren resistents.

Present a:

Moncofa ……?     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si   ORIGEN: AMERICA DEL NORD

El Carpobrutus edulis ,te moltes denominacions, des de Corre-corre, bàlsam, ungla de gat, patata fregida, figa d’hotentot, etc. Originària de Sud-Àfrica s’ha utilitzat molt en jardineria pel seu ràpid creixement i poques exigències d’aigua. S’ha naturalitzat i s’ha convertit en una planta invasora del litoral rocós i de les dunes arribant a cobrir superfícies extenses i desplaçant a la flora local. Es tracta d’una planta que estén les seves llargues branques cobertes de fulles per terra . Es reconeix per les seves fulles carnoses de forma triangular. Les flors són grans, i de colors variables.

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si   ORIGEN: SUD-ÀFRICA

El Morrut Roig (rhynchophorus ferrugineus) (cast. Picudo Rojo) És un corc prou gran que pot superar els 5cm. És originari del Sud-est asiàtic i se creu que va arribar provinent d’Egipte. Mentre que l’adult provoca alguns danys a través de l’alimentació, és l’excavació de la larva en el cor de la palma la responsable de la majoria de la mortalitat. La seva arribada a l’arc Mediterrani se suposa per la importació de palmeres prèviament infestades. Aquest corc te pocs enemics naturals al País Valencia i el fred es un d’ells.

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si   ORIGEN: SUDEST D’ÀSIA

La cotorra argentina Myiopsitta monachus també anomenada cotorra de pit gris es caracteritza, per vius colors al plumatge però amb un cap i pit color gis.

Solen formar grups  molt sorollosos. La seua àrea inicial era el Sud d’Amèrica i va ser introduïda a paisos europeus als anys 60  Hui en dia esta present a tots el Paisos Catalans i forma grups prou nombrosos i sorollosos a les ciutats on  s’ha adaptat perfectament provinent d’especiès escapades de captivitat però tambe de la cria en llibertat. Com a espècie introduïda que és, pot suposar un risc per l’ecosistema envaït i fins i tot podria provocar importants pèrdues econòmiques degudes a danys a l’agricultura que ja han estat descrits. S’ha observat, també, una competència pels dàtils de les palmeres amb les merles , i tambe  amb els coloms.

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si   ORIGEN: SUD-AMÈRICA

Peix sol o mirallet (Lepomis gibbosus) (cast. Pez Sol)

És un peix que prové de Nord-Amèrica, on habita cursos d’aigua lents i amb vegetació abundant, i que va ser introduït a principis del segle XX.

Té el cos comprimit lateralment, és alt i presenta una gepa menudeta. L’acoloriment de la zona ventral és taronja o groguenca -d’aquí el nom de peix sol- i als costats presenta unes fileres o grups de tonalitats blau-verdoses metàl·liques. Com a tret particular presenta un opercle, molt visible, a l’alçada de les aletes pectorals, més visible en els macles que en les femelles, de color fosc amb un ribet parcialment taronja o vermell.

Actua com un depredador per a les espècies autòctones.

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si   ORIGEN: AMERICA DEL NORD


A partir de la dècada de 1970 es comencen a comercialitzar de forma generalitzada a tot Europa, les anomenades tortugues de Florida (Trachemys scripta elegans) (cast.Tortuga de Florida), originàries del centre i sud d’Estats Units, per tal de ser venudes com a animals de companyia.

A Espanya, les primeres dades que disposen de registre d’importació són de 1983, quan van arribar unes 185.000 tortugues. Entre l’any 1991 i el 1995, Espanya va importar unes 500.000 tortugues anuals.

La principal característica per a la seva identificació és la taca vermella que tenen a cada costat del cap, darrere l’ull. Quan són adultes poden arribar a mesurar uns 30 cm de llargada, estornen agressives i poden mossegar amb facilitat.
Des de fa uns anys el constant alliberament de tortugues de Florida als nostres rius i estanys ha permès que a hores d’ara es comencin a observar tortugues de Florida en la majoria de zones humides dels Països Catalans.
Això comporta un risc ecològic de difícil avaluació a mig termini; per a les nostres tortugues aquàtiques autòctones suposa una competència pel territori i l’alimentació, i una depredació directa dels juvenils, també hi ha el risc de transmissió de possibles malalties (són portadores de salmonel·losi).
Essent una espècie molt voraç i agressiva, és un gran depredador per a d’altres espècies de rèptils, amfibis, peixos, aus aquàtiques i tota mena d’invertebrats.

Des de l’any 1992 s’ha comprovat la seva reproducció en varis punts .
Sens dubte és l’espècie de rèptil introduïda a Europa en època recent que ha aconseguit la més àmplia i ràpida distribució, essent considerada una espècie invasora.

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si     ORIGEN:.ESTATS UNITS

La gambúsia (Gambusia holbrookis) (cast. gambusia)És una espècie de peix d’aigua dolía de la família dels pecílids. Es tracta d’un peix natiu de les maresmes de la costa est d’Estats Units i del Golf de Mèxic, on s’hi alimenta de crustacis i larves i pupes d’insectes. És molt resistent i pot sobreviure en aigües amb baixa saturació d’oxigen, altes salinitats (fins al doble que l’aigua marina) i altes temperatures. Per aquest motiu, és un dels peixos més escampats arreu del món, atès que s’ha mirat d’utilitzar per a control de plagues de malalties associades amb els mosquits (com ara el paludisme).

Malauradament, molt sovint allà on s’hi ha introduït, s’ha vist que hi desplaçava els peixos endèmics. Als Països Catalans, per exemple, Gambusia holbrookis constitueix una forta amenaça per a espècies endèmiques de peix com el fartet o el samaruc.

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si     ORIGEN:ESTATS UNITS