La cotorra argentina Myiopsitta monachus també anomenada cotorra de pit gris es caracteritza, per vius colors al plumatge però amb un cap i pit color gis.

Solen formar grups  molt sorollosos. La seua àrea inicial era el Sud d’Amèrica i va ser introduïda a paisos europeus als anys 60  Hui en dia esta present a tots el Paisos Catalans i forma grups prou nombrosos i sorollosos a les ciutats on  s’ha adaptat perfectament provinent d’especiès escapades de captivitat però tambe de la cria en llibertat. Com a espècie introduïda que és, pot suposar un risc per l’ecosistema envaït i fins i tot podria provocar importants pèrdues econòmiques degudes a danys a l’agricultura que ja han estat descrits. S’ha observat, també, una competència pels dàtils de les palmeres amb les merles , i tambe  amb els coloms.

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si   ORIGEN: SUD-AMÈRICA