El Carpobrutus edulis ,te moltes denominacions, des de Corre-corre, bàlsam, ungla de gat, patata fregida, figa d’hotentot, etc. Originària de Sud-Àfrica s’ha utilitzat molt en jardineria pel seu ràpid creixement i poques exigències d’aigua. S’ha naturalitzat i s’ha convertit en una planta invasora del litoral rocós i de les dunes arribant a cobrir superfícies extenses i desplaçant a la flora local. Es tracta d’una planta que estén les seves llargues branques cobertes de fulles per terra . Es reconeix per les seves fulles carnoses de forma triangular. Les flors són grans, i de colors variables.

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si   ORIGEN: SUD-ÀFRICA