La Cotorra de Kramer o Cotorra de collar (Psittacula krameri) (cast Cotorra de Kramer) És un lloro distribuït  pel nostre territori degut a escapes d’animals de gàbia, l’espècie s’alimenta de llavors, fruïts, flors, etc. La cotorra de collar o de Kramer és una espècie invasora present a moltes ciutats . Els individus són sedentaris, es distribueixen per agregació i concretament a les ciutats i, només ocasionalment, a l’àrea d’envoltant sense haver de competir amb espècies natives. Malgrat tot, la seva abundància està limitada per la disponibilitat de cavitats per nidificar

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si     ORIGEN:  ÀFRICA i SUD D’ÀSIA