El lluç de riu ( Esox Lucius ) (cast. Lucio )va ser un peix introduït a finals del s. XIX originari de l’Europa del Nord. És un peix que pot arribar a 1 metre de llargària (normalment esta entre 30-70cm) , ocupa un lloc especial a la pesca esportiva. Esta present als embassaments, llacs  i rius. Es una amenaça per a la fauna que habita en eixos llocs ja es un gran depredador amb una boca i dents molt potents. La seua expansió esta limitada per la necessitat de fons nets per a posar els ous.

Moncofa ……No     Castelló…….No     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….No     Aragó…..Si     Espanya …….Si     ORIGEN:  NORD D’EUROPA