El Silur ( Silurus Glanis ) (cast.  Siluro) Es el major dels peixos d’aigua dolça d’Europa. La seua mida pot arribar a ser espectacular ( més de 2,5 metres ) i pesar més de 100kg, raó per la qual va ser introduït  als nostres rius provinent del Danubi i de l’Est d’Europa per a practicar la pesca esportiva en pantans. Li agrada permaneixer al fons, alimentant-se de tot el que pot (peix,granotes,ànecs,crustacis etc. ) i sense necessitat de bones condicions de l’aigua, és preferentment un peix d’hàbits nocturns i no te cap depredador conegut.

Moncofa ……No     Castelló…….No     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….No  Aragó…..Si   Espanya …….Si   ORIGEN:  CENTRE i EST D’EUROPA