ALBURN  (Alburnus alburnus) (cast. Alburno) . És un peix d’aigua dolça,de mida reduïda, uns 15cm ,que viu als rius i llacs de la part central d’Europa, se suposa que va ser introduït per a la pesca esportiva i ha format grans colònies sobre tots als embassaments com el de Mequinensa a Aragó, viu en grups prou nombrosos i s’alimenta de tot el que pot i estiga acord amb el seu tamany, però sobretot de plàncton, pot provocar la pèrdua de diversitat al ocupar el lloc que tenien els peixos autòctons.

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….No  Aragó…..Si   Espanya …….Si   ORIGEN:  EUROPA CENTRAL