Category: Aus


ÀNEC DE JAMAICA (Oxyura jamaicensis) (cast. Malvasia Canela)

És un ànec provinent d`Amèrica que esta present a les àrees humides del nostre territori provinent d’escaps en captivitat des de altres llocs d’Europa, el màxim perill d’aquesta espècie es que pot arribar a la hibridació amb l’ànec capblanc i com a resultat dona exemplars fèrtils, recordem que l’ànec capblanc, únic a la península Ibèrica esta amenaçat per això s’està intentat eradicar-la del nostre territori, però no esta passant el mateix a altres països d’Europa, creant un  problema que amenaça molt greument a l’ànec capblanc molt més estricte ecològicament i molt menys agressiu en el festeig.

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si    Aragó…..Si    Espanya …….Si     ORIGEN:  AMÈRICA

La Cotorra de Kramer o Cotorra de collar (Psittacula krameri) (cast Cotorra de Kramer) És un lloro distribuït  pel nostre territori degut a escapes d’animals de gàbia, l’espècie s’alimenta de llavors, fruïts, flors, etc. La cotorra de collar o de Kramer és una espècie invasora present a moltes ciutats . Els individus són sedentaris, es distribueixen per agregació i concretament a les ciutats i, només ocasionalment, a l’àrea d’envoltant sense haver de competir amb espècies natives. Malgrat tot, la seva abundància està limitada per la disponibilitat de cavitats per nidificar

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si     ORIGEN:  ÀFRICA i SUD D’ÀSIA

La tórtora turca (Streptopelia decaocto) (cast. Tórtola Turca) També es una altra espècie tant naturalitzada que la podem observar a tots els llocs, la seva procedència es asiàtica des de Turquia fins a Japó però als últims anys ha colonitzat casi tot el territori europeu arribant a ser molt nombrosa sobre tot a les ciutats, la tórtora comú típica de la península esta en franc retrocés al contrari que aquesta. Pertany a l’ordre dels columbiformes i es molt prolífica, a Catalunya va arribar als anys 70, als 80 a València i a Balears ha colonitzat Formentera el 2004.

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si    ORIGEN: ASIA

La cotorra argentina Myiopsitta monachus també anomenada cotorra de pit gris es caracteritza, per vius colors al plumatge però amb un cap i pit color gis.

Solen formar grups  molt sorollosos. La seua àrea inicial era el Sud d’Amèrica i va ser introduïda a paisos europeus als anys 60  Hui en dia esta present a tots el Paisos Catalans i forma grups prou nombrosos i sorollosos a les ciutats on  s’ha adaptat perfectament provinent d’especiès escapades de captivitat però tambe de la cria en llibertat. Com a espècie introduïda que és, pot suposar un risc per l’ecosistema envaït i fins i tot podria provocar importants pèrdues econòmiques degudes a danys a l’agricultura que ja han estat descrits. S’ha observat, també, una competència pels dàtils de les palmeres amb les merles , i tambe  amb els coloms.

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si   ORIGEN: SUD-AMÈRICA