Category: Insectes


Escarabat de la Creïlla  ( Leptinotarsa decemlineata ) (cast. Escarabajo de la patata) S’alimenta de les fulles de la planta de la creïlla, però també por atacar a altres plantes , arriba a les nostres terres entrat la segona meitat del segle XX provocant greus danys en el cultiu d’aquest tubèrcul, la plaga seguis sent importat degut a la forta resistència que presenta aquest escarabat, curiosament a les Illes Balears pareix ser que no esta present. Te un color groc amb ratlles negres molt vistoses.

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….No    Aragó…..Si    Espanya …….Si     ORIGEN:  AMERICA DEL NORD

La Formiga Argentina (  Linepithema humile ) (cast hormiga argentina)  és endèmica de Sud-America, però s’ha estès per molts altres llocs de la terra. Les obreres fan entre 2mm i 3mm. No existeix divisió de castes entre les obreres. Se la considera una plaga o espècie invasora perquè ataca i destrueix colònies de especies natives de formigues. Esta inclosa en les 100 espècies invasores mes danyoses del món . La desaparició de les espècies de formigues granívores de les zones envaïdes pot afectar la dinàmica de les llavors de plantes.

Moncofa ……?     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si    Aragó…..No    Espanya …….Si     ORIGEN:  SUDÀMERICA

El Mosquit Tigre (Aedes albopictus) (cast. Mosquito Tigre)  pot arribar a superar els 5mm va arribar a Catalunya l’any 2004,al 2011 ja esta present a Alacant i a Castelló. Prové del Sud i Est d’Àsia, presenta unes ratlles transversals blanques sobre fons negre, a diferència d’altres mosquits també esta actiu al dia. La seva picadura és molt més virulenta que les dels mosquits normals i provoquen grans inflamacions.

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….No     Aragó…..No     Espanya …….Si     ORIGEN:  SUD i EST D’ÀSIA

La Panderola Americana Periplaneta americana ) (cast. Cucaracha americana)  És coneguda també com a panderola voladora, és la més gran de les que podem trobar per aquí , pot arribar a mesurar mes de 3 cm i té un color rogenc. Normalment les trobarem en claveguerams i femers, també en llocs humits i foscos com poden ser fonaments, drenatges, pous cegos, canonades i angles superiors de sostres de soterranis. Poden viure de 14 a 15 mesos, els adults poden viure de 2 a 3 mesos sense aliments i 1 mes sense prendre aigua. Te hàbits nocturns. La panderola americana constitueix una de les plagues més esteses en ambients urbans i més difícils de combatre donada la seua gran capacitat d’adaptació i potencial reproductiu. Encara que sembla mentida es d’origen africà

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si     ORIGEN:  ÀFRICA TROPICAL

Minador ( Phyllocnistis citrella) (cast. Minador)Aquesta espècie de papalloneta va arribar a la nostra àrea als anys 90 i va afectar a tots els cítrics especialment als tarongers, afecta als brots joves de les plantes on forma galeries molt visibles que si be no afecten al arbre  si que modifiquen greument el seu creixement i floració. Hui en dia esta controlada per mig de tractaments fitosanitaris.

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..No   Espanya …..Si     ORIGEN: Sud-est d’Àsia

Papallona del Gerani “Cacyreus marshalli” (cast. Mariposa de los genanios) . Aquesta papalloneta va arribar a la nostra terra al finals dels anys 80 a Mallorca provinent de Sud-àfrica i com la major part de la gent que te geranis sap s’ha convertit en una plaga a tot arreu , però també es veritat que no ha afectat a espècies natives (recordem que el gerani també es una planta provinent de Sud-àfrica). La seva oruga es la que acaba foradant la planta del gerani deixant un aspecte lamentable. A les nostres latituds no se sap de cap depredador d’aquesta papalloneta .

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si    Espanya …..Si     ORIGEN: Sud-àfrica

 

Be, la Fil·loxera (Dactylosphaera vitifoliae) (cast. fliloxera) És un insecte que s’ha convertit en famós com a la pitjor plaga que ha patit Europa al segle XIX (juntament amb la del escarabat de la creïlla) per afectar d’una manera rapidíssima a tota la vinya plantada , la plaga va ser tan gran que va arruïnar a tota la  vinya i com a conseqüència a la gent que treballava en la seua recollida i en fer vi. Provenia d’Amèrica i es un insecte de poc mes d’un centímetre , però és la part de vida que te a les arrels la que acaba matant la vinya. Hui en dia es un problema menor degut a la implantació de ceps de vinya provinents d’Amèrica que eren resistents.

Present a:

Moncofa ……?     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si   ORIGEN: AMERICA DEL NORD

El Morrut Roig (rhynchophorus ferrugineus) (cast. Picudo Rojo) És un corc prou gran que pot superar els 5cm. És originari del Sud-est asiàtic i se creu que va arribar provinent d’Egipte. Mentre que l’adult provoca alguns danys a través de l’alimentació, és l’excavació de la larva en el cor de la palma la responsable de la majoria de la mortalitat. La seva arribada a l’arc Mediterrani se suposa per la importació de palmeres prèviament infestades. Aquest corc te pocs enemics naturals al País Valencia i el fred es un d’ells.

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si   ORIGEN: SUDEST D’ÀSIA