El visó americà (Neovison vison) (cast. visón americano)És un mustèlid de costums aquàtics que s’alimenta de cranc de riu i de vertebrats que viuen dins o vora de l’aigua (peixos, granotes, rates d’aigua…). Els visons americans salvatges d’Europa provenen d’exemplars de granja fugits o alliberats. Com que la seua  dieta és molt variada, el visó americà és un seriós competidor d’altres depredadors autòctons.

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….No     Aragó…..Si     Espanya …….Si   ORIGEN: AMERICA DEL NORD