Category: Peixos


ALBURN  (Alburnus alburnus) (cast. Alburno) . És un peix d’aigua dolça,de mida reduïda, uns 15cm ,que viu als rius i llacs de la part central d’Europa, se suposa que va ser introduït per a la pesca esportiva i ha format grans colònies sobre tots als embassaments com el de Mequinensa a Aragó, viu en grups prou nombrosos i s’alimenta de tot el que pot i estiga acord amb el seu tamany, però sobretot de plàncton, pot provocar la pèrdua de diversitat al ocupar el lloc que tenien els peixos autòctons.

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….No  Aragó…..Si   Espanya …….Si   ORIGEN:  EUROPA CENTRAL

El Silur ( Silurus Glanis ) (cast.  Siluro) Es el major dels peixos d’aigua dolça d’Europa. La seua mida pot arribar a ser espectacular ( més de 2,5 metres ) i pesar més de 100kg, raó per la qual va ser introduït  als nostres rius provinent del Danubi i de l’Est d’Europa per a practicar la pesca esportiva en pantans. Li agrada permaneixer al fons, alimentant-se de tot el que pot (peix,granotes,ànecs,crustacis etc. ) i sense necessitat de bones condicions de l’aigua, és preferentment un peix d’hàbits nocturns i no te cap depredador conegut.

Moncofa ……No     Castelló…….No     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….No  Aragó…..Si   Espanya …….Si   ORIGEN:  CENTRE i EST D’EUROPA

El lluç de riu ( Esox Lucius ) (cast. Lucio )va ser un peix introduït a finals del s. XIX originari de l’Europa del Nord. És un peix que pot arribar a 1 metre de llargària (normalment esta entre 30-70cm) , ocupa un lloc especial a la pesca esportiva. Esta present als embassaments, llacs  i rius. Es una amenaça per a la fauna que habita en eixos llocs ja es un gran depredador amb una boca i dents molt potents. La seua expansió esta limitada per la necessitat de fons nets per a posar els ous.

Moncofa ……No     Castelló…….No     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….No     Aragó…..Si     Espanya …….Si     ORIGEN:  NORD D’EUROPA

La Perca Americana (Micropterus Salmonoides) (cast Perca Americana) Introduïda als anys 50 amb finalitat esportiva ha estat competint amb espècies pròpies de peixos i crustacis, es molt apreciada pels pescadors i segueixen expandint-la, encara que veu frenada la seva expansió per la necessitat d’aigües clares amb vegetació i un fons de pedres per a posar els ous (a l’Albufera de València ja casi no hi ha per la falta d’aquestes condicions)

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….No     Aragó…..Si     Espanya …….Si    ORIGEN:ÀMERICA DEL NORD

Peix sol o mirallet (Lepomis gibbosus) (cast. Pez Sol)

És un peix que prové de Nord-Amèrica, on habita cursos d’aigua lents i amb vegetació abundant, i que va ser introduït a principis del segle XX.

Té el cos comprimit lateralment, és alt i presenta una gepa menudeta. L’acoloriment de la zona ventral és taronja o groguenca -d’aquí el nom de peix sol- i als costats presenta unes fileres o grups de tonalitats blau-verdoses metàl·liques. Com a tret particular presenta un opercle, molt visible, a l’alçada de les aletes pectorals, més visible en els macles que en les femelles, de color fosc amb un ribet parcialment taronja o vermell.

Actua com un depredador per a les espècies autòctones.

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si   ORIGEN: AMERICA DEL NORD


La gambúsia (Gambusia holbrookis) (cast. gambusia)És una espècie de peix d’aigua dolía de la família dels pecílids. Es tracta d’un peix natiu de les maresmes de la costa est d’Estats Units i del Golf de Mèxic, on s’hi alimenta de crustacis i larves i pupes d’insectes. És molt resistent i pot sobreviure en aigües amb baixa saturació d’oxigen, altes salinitats (fins al doble que l’aigua marina) i altes temperatures. Per aquest motiu, és un dels peixos més escampats arreu del món, atès que s’ha mirat d’utilitzar per a control de plagues de malalties associades amb els mosquits (com ara el paludisme).

Malauradament, molt sovint allà on s’hi ha introduït, s’ha vist que hi desplaçava els peixos endèmics. Als Països Catalans, per exemple, Gambusia holbrookis constitueix una forta amenaça per a espècies endèmiques de peix com el fartet o el samaruc.

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si     ORIGEN:ESTATS UNITS