Tag Archive: Aus


ESPECIE   REGNE EDITADA
Gambúsia Gambusia holbrookis PEIX 20/2/2011
Tortuga de Florida Trachemys scripta elegans REPTILS 20/2/2011
Peix Sol Lepomis gibbosus PEIX 20/2/2011
Cotorra argentina Myiopsitta monachus AUS 22/2/2011
Morrut Roig rhynchophorus ferrugineus INSECTES 27/2/2011
Carpobrutus Carpobrutus edulis ALGUES 27/2/2011
Fil·loxera Dactylosphaera vitifoliae INSECTES 28/2/2011
Visó americà Neovison vison MAMÍFERS 2/3/2011
Caulerpa Racemosa Caulerpa racemosa ALGUES 3/3/2011
Pitera Agave americana PLANTES 5/3/2011
Tórtora Turca Streptopelia decaocto AUS 6/3/2011
Clòtxina Zebra Dreissena polymorpha MOL·LUSC 12/3/2011
Mercierella Ficopomatus enigmaticus INVERTEBRATS 13/3/2011
Papallona del Gerani Cacyreus marshalli INSECTES 16/3/2011
Enredadera de Virginia Parthenocissus quinquefolia PLANTES 16/3/2011
Om siberià Ulmus pumila PLANTES 20/3/2011
Minador Phyllocnistis citrella INSECTES 20/3/2011
Cotorra de Kramer Psittacula krameri AUS 25/3/2011
Perca Americana Micropterus Salmonoides PEIX 26/3/2011
Caragol Poma  Pomacea canaliculata MOL·LUSC 26/3/2011
Panderola Americana Periplaneta americana INSECTES 27/3/2011
Figa Palera Opuntia ficus-indica PLANTES 29/3/2011
Caulerpa Taxifolia Caulerpa taxifolia ALGUES 1/4/2011
Mosquit Tigre Aedes albopictus INSECTES 3/4/2011
Lluç de riu Esox Lucius PEIX 5/4/2011
Tabac Morú Nicotiana glauca PLANTES 6/4/2011
Formiga Argentina Linepithema humile INSECTES 7/4/2011
Herba de les Pampes Cortaderia selloana PLANTES 9/4/2011
Cranc Roig Procambarus clarkii CRUSTÀCIS 13/4/2011
Campaneta Blava Ipomoea acuminata PLANTES 15/4/2011
Escarabat de la Creïlla Leptinotarsa decemlineata INSECTES 17/4/2011
Ricí Ricinus communis PLANTES 23/4/2011
Ànec d e Jamaica Oxyura jamaicensis AUS 24/4/2011
Mimosa Acacia dealbata PLANTES 26/4/2011

ÀNEC DE JAMAICA (Oxyura jamaicensis) (cast. Malvasia Canela)

És un ànec provinent d`Amèrica que esta present a les àrees humides del nostre territori provinent d’escaps en captivitat des de altres llocs d’Europa, el màxim perill d’aquesta espècie es que pot arribar a la hibridació amb l’ànec capblanc i com a resultat dona exemplars fèrtils, recordem que l’ànec capblanc, únic a la península Ibèrica esta amenaçat per això s’està intentat eradicar-la del nostre territori, però no esta passant el mateix a altres països d’Europa, creant un  problema que amenaça molt greument a l’ànec capblanc molt més estricte ecològicament i molt menys agressiu en el festeig.

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si    Aragó…..Si    Espanya …….Si     ORIGEN:  AMÈRICA

La Cotorra de Kramer o Cotorra de collar (Psittacula krameri) (cast Cotorra de Kramer) És un lloro distribuït  pel nostre territori degut a escapes d’animals de gàbia, l’espècie s’alimenta de llavors, fruïts, flors, etc. La cotorra de collar o de Kramer és una espècie invasora present a moltes ciutats . Els individus són sedentaris, es distribueixen per agregació i concretament a les ciutats i, només ocasionalment, a l’àrea d’envoltant sense haver de competir amb espècies natives. Malgrat tot, la seva abundància està limitada per la disponibilitat de cavitats per nidificar

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si     ORIGEN:  ÀFRICA i SUD D’ÀSIA

La tórtora turca (Streptopelia decaocto) (cast. Tórtola Turca) També es una altra espècie tant naturalitzada que la podem observar a tots els llocs, la seva procedència es asiàtica des de Turquia fins a Japó però als últims anys ha colonitzat casi tot el territori europeu arribant a ser molt nombrosa sobre tot a les ciutats, la tórtora comú típica de la península esta en franc retrocés al contrari que aquesta. Pertany a l’ordre dels columbiformes i es molt prolífica, a Catalunya va arribar als anys 70, als 80 a València i a Balears ha colonitzat Formentera el 2004.

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si    ORIGEN: ASIA

La cotorra argentina Myiopsitta monachus també anomenada cotorra de pit gris es caracteritza, per vius colors al plumatge però amb un cap i pit color gis.

Solen formar grups  molt sorollosos. La seua àrea inicial era el Sud d’Amèrica i va ser introduïda a paisos europeus als anys 60  Hui en dia esta present a tots el Paisos Catalans i forma grups prou nombrosos i sorollosos a les ciutats on  s’ha adaptat perfectament provinent d’especiès escapades de captivitat però tambe de la cria en llibertat. Com a espècie introduïda que és, pot suposar un risc per l’ecosistema envaït i fins i tot podria provocar importants pèrdues econòmiques degudes a danys a l’agricultura que ja han estat descrits. S’ha observat, també, una competència pels dàtils de les palmeres amb les merles , i tambe  amb els coloms.

Moncofa ……Si     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si   ORIGEN: SUD-AMÈRICA