Tag Archive: peix


ALBURN  (Alburnus alburnus) (cast. Alburno) . És un peix d’aigua dolça,de mida reduïda, uns 15cm ,que viu als rius i llacs de la part central d’Europa, se suposa que va ser introduït per a la pesca esportiva i ha format grans colònies sobre tots als embassaments com el de Mequinensa a Aragó, viu en grups prou nombrosos i s’alimenta de tot el que pot i estiga acord amb el seu tamany, però sobretot de plàncton, pot provocar la pèrdua de diversitat al ocupar el lloc que tenien els peixos autòctons.

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….No  Aragó…..Si   Espanya …….Si   ORIGEN:  EUROPA CENTRAL

El Silur ( Silurus Glanis ) (cast.  Siluro) Es el major dels peixos d’aigua dolça d’Europa. La seua mida pot arribar a ser espectacular ( més de 2,5 metres ) i pesar més de 100kg, raó per la qual va ser introduït  als nostres rius provinent del Danubi i de l’Est d’Europa per a practicar la pesca esportiva en pantans. Li agrada permaneixer al fons, alimentant-se de tot el que pot (peix,granotes,ànecs,crustacis etc. ) i sense necessitat de bones condicions de l’aigua, és preferentment un peix d’hàbits nocturns i no te cap depredador conegut.

Moncofa ……No     Castelló…….No     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….No  Aragó…..Si   Espanya …….Si   ORIGEN:  CENTRE i EST D’EUROPA

El lluç de riu ( Esox Lucius ) (cast. Lucio )va ser un peix introduït a finals del s. XIX originari de l’Europa del Nord. És un peix que pot arribar a 1 metre de llargària (normalment esta entre 30-70cm) , ocupa un lloc especial a la pesca esportiva. Esta present als embassaments, llacs  i rius. Es una amenaça per a la fauna que habita en eixos llocs ja es un gran depredador amb una boca i dents molt potents. La seua expansió esta limitada per la necessitat de fons nets per a posar els ous.

Moncofa ……No     Castelló…….No     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….No     Aragó…..Si     Espanya …….Si     ORIGEN:  NORD D’EUROPA