Peix sol o mirallet (Lepomis gibbosus) (cast. Pez Sol)

És un peix que prové de Nord-Amèrica, on habita cursos d’aigua lents i amb vegetació abundant, i que va ser introduït a principis del segle XX.

Té el cos comprimit lateralment, és alt i presenta una gepa menudeta. L’acoloriment de la zona ventral és taronja o groguenca -d’aquí el nom de peix sol- i als costats presenta unes fileres o grups de tonalitats blau-verdoses metàl·liques. Com a tret particular presenta un opercle, molt visible, a l’alçada de les aletes pectorals, més visible en els macles que en les femelles, de color fosc amb un ribet parcialment taronja o vermell.

Actua com un depredador per a les espècies autòctones.

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….Si     Aragó…..Si     Espanya …….Si   ORIGEN: AMERICA DEL NORD